بارین
بارین-نقشبندی
بارین جنسیت: پسرتاریخ تولد: 1393/12نام اثر: خورشیدتاریخ انجام اثر: 1398/09شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
نازین
نازین-نقشبندی
نازین جنسیت: دخترتاریخ تولد: 1393/12نام اثر: خورشیدتاریخ انجام اثر: 1398/09شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
زانیار
زانیار-عباسی-فرد2
زانیار جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1395/02 نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: 1398/06 شاخه هنری: نقاشی