کارن
کارن-کرمی
کارن جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1391/07 نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: 1398/09 شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
آوا
آوا-فنایی
آوا جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1392/12 نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: 1398/09 شاخه هنری: نقاشی
ایلیا
ایلیا شیخ احمدی
ایلیا جنسیت: پسر تاریخ تولد: 1391/12 نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: 1398/09 شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
رها
رها مقدم
رها جنسیت: دخترتاریخ تولد: 9 سالهنام اثر: خورشیدتاریخ انجام اثر: بهار 1398شاخه هنری: نقاشیتوضیحات: این ورقه های سنگ رو از پای کوه در اردوی سفر به لاسم جمع کرد و روی این سنگ نقش خورشید را کشیده است. نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: بهار 1398 شاخه هنری: نقاشی توضیحات: خورشید روی ضربه گیر پنکه کشیده [...]
نیلا
نیلا-دیلمقانی
نیلا جنسیت: دختر سن: 7 ساله عنوان اثر: تولد خورشید با خانوادش با خانواده خورشید کیک خورشید با کاکتوس هم هست با یک لونه زنبور که زنبورا توشن و درخت تاریخ انجام اثر: 1398/09 شاخه هنری: نقاشی تاریخ انجام اثر: 1396/07 شاخه هنری: نقاشی پروژه : مجذب تاریخ انجام اثر: 1396/07 شاخه هنری: نقاشی پروژه : آزاد [...]
درسا
درسا علاقه بندی
درسا جنسیت: دخترتاریخ تولد: 1391/10نام اثر: خورشیدتاریخ انجام اثر: 1398/09شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1391/12 نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: 1398/09 شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
سابینا
سابینا-نجم-الدینی
سابینا جنسیت: دختر تاریخ تولد: 1391/12 نام اثر: خورشید تاریخ انجام اثر: 1398/09 شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
محمد
محمد-امینیان-2
محمد جنسیت: پسرتاریخ تولد: 1392/10نام اثر: خورشیدتاریخ انجام اثر: 1398/09شاخه هنری: نقاشی
مارتیا
مارتیا اسدی
مارتیا جنسیت: پسرتاریخ تولد: 1392/11نام اثر: خورشیدتاریخ انجام اثر: 1398/09شاخه هنری: نقاشی استان: کردستان مربی: نگین وکیلی
ری را
ری-را-صالحی
ری را جنسیت: دخترتاریخ تولد: 1393/04نام اثر: خورشیدتاریخ انجام اثر: 1398/09شاخه هنری: نقاشی