نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان کردستانی با موضوع فرهنگ ایران و آداب و رسوم مردمان این استان به مدت ۲ هفته در برازیلیا پایتخت برزیل برگزار می شود.

به گفته نگین وکیلی -مربی این کودکان- این نمایشگاه شامل آثار نقاشی ۳۱ کودک و نوجوان کردستانی و ۳۰ اثر از تصویرسازی‌های خود او است که با همکاری فرهنگ سرای پیراسیکا در کشور برزیل برپا شده است.

وی با اشاره به اینکه در این نقاشی‌ها از تکنیک‌های بسیار تنوع و رنگارنگی استفاده شده است، اضافه کرد: این آثار ترکیب آب‌رنگ، گواش، پاستل و کلاژ بوده و سن شرکت کننده‌ها در این نمایشگاه ۵ تا ۱۴سال است.

http://fa.jamekurdi.com/culture-and-arts/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C.html

https://www.irna.ir/news/83577689/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA

photo_2019-12-03_15-03-58
photo_2019-12-04_09-47-13
photo_2019-12-04_09-47-20
photo_2019-12-02_10-48-28
photo_2019-12-04_09-47-34
photo_2019-12-04_09-47-31