نمایشگاه شهر صلح آمیز(2)

رازیار حسن زاده

جنسیت: 

سن: 1385/10

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: ای کاش خمپارە ها  از این بە  بعد پرتاب نمی شدند و  بچەها و مردم روستا  را  زخمی نمیکردند  بلکە  نمادی  برای صلح  و جایی برای کاشت  گل و درختان  میشدند.

پارسا حاجی حسینلو

جنسیت: پسر

سن: 12

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: Most part of the painting is showing the war through red color but fewer part is
devoted to peace. Only the middle part shows peace by soothing colors.

الینا دهقانپور فراشا

جنسیت: دختر

سن: 12 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: صلح قابل دستیابی است اگر همه ما برای آن تلاش کنیم. دوست داشتن یکدیگر. مهربانی با حیوانات. آسیب نرساندن به محیط زیست. 

وانیا فتح الهی

جنسیت: دختر

سن: 12 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: در نقاشی من، درخت زیتون نمادی از صلح و دوستی است. و با پرچم کشورهای مختلف، من می خواهم نشان دهم که مردم می توانند در سرتاسر جهان به همدیگر نزدیک و نزدیک تر شوند.

دبستان رسا

حجت الهام بخش

جنسیت: پسر

سن: 12 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

هلیا میرزایی

جنسیت: دختر

سن: 12 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: صلح و آزادی من بستگی داره به صلح و دوستی میان همه مردم جهان.

 

محمدفاروق حسن زاده 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1386/01

شاخه هنری: نقاشی

 

یزدان حضرت قلی زاده 

جنسیت: پسر

سن: 11

شاخه هنری: نقاشی

 

 

محدثه پرموزه

جنسیت: دختر

سن: 11

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: پرندگان سفید که در شاخه های زیتون پرواز می کنند، نماد صلح و دوستی در جهان است. و پرچم ایران نشان می دهد که کشور ما تلاش های زیادی را برای ایجاد صلح و دوستی بین همسایگان و حتی در جهان انجام می دهد.

دبستان رسا

 

 

نگار اسدزاده 

جنسیت: دختر

سن: 11

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: من سیارات مختلف را کشیدم و در یک سیاره یک فضانورد یک گل را پرورش می دهد که نماد خوبی از دوستی است. گل های مختلف نشان می دهند که تفاوتی بینشان وجود ندارد. بنابراین مردم جهان باید با هم دوست باشند. 

دبستان رسا

پارسا مهیاری

جنسیت: پسر

سن: 10 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

الینا حاجی حسینلو

جنسیت: دختر

سن: 10 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: The peace angle is giving flags to people to stop them from war. Down part of painting shows war and upper part shows peace through great and nice colors.

هیوا اشرف زاده 

جنسیت: دختر

سن: 10 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

مریم آقا بابایی

جنسیت: دختر

سن: 10 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

ثمین ریحانی

جنسیت: دختر

سن: 10 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

مائده قدم علی

جنسیت: دختر

سن: 10 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: پرچم کشورها در بالن من نشان می دهد که وقتی بالن ها با هم نزدیک می شوند، مردم به هم نزدیک می شوند. بالن ها دوستی در سراسر جهان را افزایش می دهد. رنگ آبی روشن نشان دهنده آرامش و صلح است. ما باید به حقوق مردم در سراسر جهان احترام بگذاریم.

دبستان رسا

محمد نوید جعفری

جنسیت: پسر

سن: 10 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

ساینا راهبی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/08

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: در نقاشی ازبزرگترین خشت آجری دنیا به نام برج قابوس واقع در شهر گنبد کاووس  و مردمان ترکمن ایده گرفته شده است. 

 

آناهیتا مردانی

جنسیت: دختر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: صلح و دوستی

محمدمتین اشتری

جنسیت: پسر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

یکتا حضرت قلی زاده 

جنسیت: دختر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: صلح

باران اژدری

جنسیت: دختر

سن: 9 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: مردم به یکدیگر کمک می کنند، به حیوانات غذا می دهند و از گیاهان مراقبت می کنند. 

محمدامین حسن زاده 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1388/08

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: 

ما  از  جنگ بیزاریم وسایل جنگی را  بە  گلدان تبدیل میکنیم و آنها را به  نماد صلح و دوستی تبدیل میکنیم( از شهر سردشت  اولین  شهر قربانی  شیمیایی شدە  جهان)

نیوشا رضویان 

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1388/01

شاخه هنری: نقاشی

 

ترنج عبدوی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1388/06

شاخه هنری: نقاشی

 

ریستا ضیاءحسینی

جنسیت: دختر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

مریم ناز نجفی

جنسیت: دختر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

پرهام مصریخانی

جنسیت: پسر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

طاها احمدزاده 

جنسیت: پسر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

آوین صادق زاده 

جنسیت: دختر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

 

آنیتا شاه آبادی

جنسیت: دختر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: طناب در اطراف مردم و زمین، نزدیکی و اتحاد مردم را نشان می دهد. در نقاشی من کسانی که طناب دارند با هم دوست هستند. ما می خواهیم همه مردم به وحدت و حقوق دیگران در سراسر جهان احترام بگذارند.

دبستان رسا

پارمین عزیزی

جنسیت: دختر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: در نقاشی من، دوست دارم بگویم بیایید از صلح جهانی محافظت کنیم. من جنگ را دوست ندارم. من مردم را با هم دوست دارم. کودکانی که جهان را در دستشان نگه داشته اند به ما نشان می دهد که به هم دوست هستند. 

دبستان رسا

سوگند شبان بلوکات

جنسیت: دختر

سن: 8 سال

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: من دوست دارم صلح و دوستی همیشگی و ابدی باشد. رنگین کمان رنگ های مختلفی دارد اما آنها با هم یک شکل را می سازند. مردم نیز متفاوت هستند اما با یکپارچگی ما یک جهان بهتر را می سازیم. بچه ها جنگ را دوست ندارند.

دبستان رسا

فاطمه وحید

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/06

شاخه هنری: نقاشی

 

مهزاد خوانین زاده 

جنسیت:

سن: 7 

شاخه هنری: نقاشی

 

ترگل امیری زادگان

جنسیت: دختر

سن: 7 

شاخه هنری: نقاشی

 

نارگل امیری زادگان

جنسیت: دختر

سن: 7 

شاخه هنری: نقاشی

 

اسری عابدینی

جنسیت: دختر

سن: 6 ساله

شاخه هنری: نقاشی

فاطمه زهرا حاج صادقیان

جنسیت: دختر

سن: 6 ساله

شاخه هنری: نقاشی

پیام صلح الهام بخش اثر هنری: صلح جهانی و شادی کودکان

ویانا تخمیری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/07

شاخه هنری: نقاشی

 

سرمه مجابی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/04

شاخه هنری: نقاشی

 

رزانا معمار

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/02

شاخه هنری: نقاشی

 

ایرن اسدزاده 

جنسیت: 

سن: 6 ساله

شاخه هنری: نقاشی

 

مهراوه نجفی

جنسیت: دختر

سن: 6 ساله

شاخه هنری: نقاشی

 

آریا گیوچی

جنسیت: پسر

سن: 6 ساله

شاخه هنری: نقاشی

 

امیرعلی سلیمی

جنسیت: پسر

سن: 6 ساله

شاخه هنری: نقاشی

 

سبحان نگهبانی

جنسیت: پسر

سن: 6 ساله

شاخه هنری: نقاشی

 

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian