محمد

جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1392/10
نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

محمد-امینیان-2
محمد-امینیان-3